Search
Close this search box.

การนำเสนอผลงาน “Coding Achievement Award” ครั้งที่ 2 ประเภท Unplugged มัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

นายอนุรักษ์ โคผดุง ครูชำนาญการ โรงเรียนภูเขียว ได้รับคัดเลือกในการการนำเสนอผลงานดีเด่น “Coding Achievement Award” ครั้งที่ 2 สำหรับครูผู้สอน Coding ประเภท Unplugged มัธยมศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ณโรงแรมอัลวาเรซ (เทพนคร) จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น

39 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ