Search
Close this search box.

Art Echibitions_2020 @Phukhieo School

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม “Art Echibitions_2020 @Phukhieo School” โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแสดงผลงานด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการร้อง ด้านการเต้น การรำ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแสดงผลงาน

ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/N2JqPRWzkMx7ScSX6

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ