ประกาศโรงเรียนภูเขียว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงเรียนภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตราเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print