โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายปรีชากร ภาชนะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองคำ” และเกียรติบัตร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print