Search
Close this search box.

โรงเรียนภูเขียว เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565

ในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. โรงเรียนภูเขียว และโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเชียว

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ