โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดี ประจำปี 2564

โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชากร ภาชนะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลคุรุสภา ระดับดี ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทผู้ประกอบวิชาขีพครู เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง Ffpรับรางวัลเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print