โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชากร ภาชนะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลคุรุสภา ระดับดี ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทผู้ประกอบวิชาขีพครู เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง Ffpรับรางวัลเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565

Facebook
Twitter
Email
Print