โครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทโครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.ต้น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จ.ขอนแก่น

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print