Search
Close this search box.

โครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทโครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.ต้น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จ.ขอนแก่น

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ