Search
Close this search box.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ จิม ทอมป์สัน Jim Thompson Learning Camp สำหรับนักเรียนชั้น ม. 5/1 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ไร่จิมทอมสัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ