เตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบ TEDET

27 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบ TEDET ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.3/3

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print