เจ้าพ่อแสนคำมินิมาราธอน

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนภูเขียวเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ “เจ้าพ่อแสนคำมินิมาราธอน” ณ บริเวณรอบบึงหนองผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print