Search
Close this search box.

เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับมอบ เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่รายการ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 และการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ