Search
Close this search box.

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Chaiyaphum Math Contest 2023) 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้พานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 40 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Chaiyaphum Math Contest 2023) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ