Search
Close this search box.

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนภูเขียว จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางศิริวรรณ อาจศรี เป็นประธานในพิธีเปิด ได้มีการถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนที่สนใจได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่ครูและนักเรียน อีกทั้งยังมีการแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ประจำปี 2561 ได้รับความสนใจจากโรงเรียนภายนอกมากมาย ทั้งการนำนักเรียนชมนิทรรศการและการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=147gY3N-GYCVuqWeGNfpQg-JRd5ng-68v

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ