Search
Close this search box.

สรุปผลการแข่งขัน “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44”

สรุปผลการแข่งขัน “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44” ประจำปีการศึกษา 2562 กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียวได้รับรางวัล 16 เหรียญทอง, 18 เหรียญเงิน, และ 16 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ครูผู้ฝึกซ้อม และนักกีฬา พร้อมด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ