Search
Close this search box.

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ในโครงการห้องเรียนพันธมิตร(PIM)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ โรงเรียนภูเขียว ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ