Search
Close this search box.

ประมวลภาพกิจกรรม“แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๒ คน

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ