Search
Close this search box.

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดนครบาล อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ