ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนภูเขียวประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่เว็บไซต์
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignInMobile.aspx

โดยให้นักเรียนใช้ เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าระบบ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print