นักเรียนโรงเรียนภูเขียวถวายเทียนพรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print