นักเรียนโรงเรียนภูเขียวถวายเทียนพรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print