Search
Close this search box.

นักเรียนโรงเรียนภูเขียวถวายเทียนพรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ