Search
Close this search box.

งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยส่งเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 5 รายการ และผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 4 รายการ คือ 1. การจัดสวนชื้น 2. การจัดสวนแก้ว 3. การจักสานไม่ไผ่ ม.ต้น 4 .การจักสานไม้ไผ่

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ