Search
Close this search box.

งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียวได้เป้นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันต่อในระดับภาค 3 รายการ ได้แก่

  • รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทเพลงคุณธรรม ชั้น ม.4-6
  • รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพยนตร์สั้น
  • รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทละครคุณธรรม
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ