ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว และนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนภูเขียว ได้เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์ ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print