Search
Close this search box.

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6-8 กรกฎาคม 2561

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/2 และ ม. 3/2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


[ ชมภาพบรรยากาศ ]

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ