Search
Close this search box.

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนภูเขียว สพม. 30 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 คน เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้เรียนรู้เเละลงมือทำกิจกรรมมากมาย อาทิ ลงนาเกี่ยวข้าว นวดข้าว สีข้าวแบบโบราณ ทำข้าวหลาม ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทำลายผ้ามัดหมี่ การทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ