ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนภูเขียว สพม. 30 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 คน เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้เรียนรู้เเละลงมือทำกิจกรรมมากมาย อาทิ ลงนาเกี่ยวข้าว นวดข้าว สีข้าวแบบโบราณ ทำข้าวหลาม ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทำลายผ้ามัดหมี่ การทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print