ค่ายวิชาการโป่งนกแคมป์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว โดยนักเรียนชุมนุม Math Staff ได้จัดค่ายวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโป่งนก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ O-net ณ โรงเรียนโป่งนกพิทยาคม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print