Search
Close this search box.

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564

กล่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ ที่เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง) จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/fTYm2CJAv1JR889y6

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ