คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความการวิจัย

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความการวิจัย โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print