Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภูเขียว (รอบเพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ