Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 56/2564 : ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนภูเขียวที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

โรงเรียนภูเขียว ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดคุณครู “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์” และมี “คุณูปการต่อวงการศึกษา” ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 รางวัลนานาชาติแก่สุดยอดครู 11 ประเทศ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งในปีนี้มีคุณครูโรงเรียนภูเขียวได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จังหวัดชัยภูมิ ทั้งสิ้นสองท่าน ได้แก่ นายปรีชากร ภาชนะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และ นายดิลก เมธา มานะศิลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

127 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ