กีฬาโซนหุบเขา ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนภูเขียวขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561   ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ