Search
Close this search box.

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และยุววิจัย ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และยุววิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กลุ่มงานวิชาการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้มีตัวแทนจากนั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกชั้นเรียน จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ได้เข้าร่วมการอบรมและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน และกิจกรรมได้ดำเนินการโดยบรรลุจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ