Search
Close this search box.

กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านสภาพภูมิอากาศและดาราศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.ปลาย วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านสภาพภูมิอากาศและดาราศาสตร์

  • นักเรียนชั้น ม.ปลาย
  • จำนวน 37 คน

โดยมีรายละเอียดดังภาพ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ