กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารโดมเตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และฟังธรรมเทศนา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print