Search
Close this search box.

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารโดมเตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และฟังธรรมเทศนา

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ