กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยมีครูผู้นำกลุ่มยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี และต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

[ ประมวลรูปภาพ ]

Facebook
Twitter
Email
Print