กิจกรรมค่ายพี่ปันน้อง ปี 3

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนภูเขียว by. Math’ s Staff Phukhieo School ได้จัดกิจกรรมค่าอาสาพี่ปันน้อง ปี3 ณ โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ