Search
Close this search box.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ