การอบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE-Educational Warehouse System)

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE-Educational Warehouse System) สำหรับสถานศึกษาเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องพิวเตอร์โรงเรียนภูเขียว โดยมีคณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีเป็นวิทยากรในการชี้แจงการเข้าสู่ระบบและการบันทึกข้อมูลประวัติทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print