การส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว มอบหมายให้ นางวงเดือน ดลประสิทธ์ ครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันที่ 24 มกราคม 2563 โดย..ผลการแข่งขัน ปรากฎดังนี้
ระดับ ม.ต้น
ที่ 1. รร.ภูเขียว 2. รร.มารีย์แก้งคร้อ 3. รร.สตรีชัยภูมิ
ระดับ ม.ปลาย
ที่. 1. รร.ภูเขียว 2. รร.สตรีชัยภูมิ 3. รร.นายางกลักพิทยาคม