Search
Close this search box.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปหัตถรรมการแสดงวัฒนรรมไทยวัฒธรรมพื้นบ้าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปหัตถรรมการแสดงวัฒนรรมไทยวัฒธรรมพื้นบ้าน และสิ่งประดิษฐ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ เพื่อคัดเลือกผู้ชะเลิศแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับระดับชาติของนักเรียนที่จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ