Search
Close this search box.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564 ทั้ง 2 คน ดังนี้

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฤชา
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด อันดับที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงพลอยภิญโญ ฏิญโญศักดิ์
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด อันดับที่ 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ