Search
Close this search box.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เป็นตัวแทนระดับเขตในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว ได้เป็นตัวแทนระดับเขตในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนสตรีศิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ในกิจกรรม Story Telling และ Crosswords โดยมีครูผู้ควบคุมทีมคือ นายธงชัย เพชรภักดี และนางวงเดือน ดลประสิทธิ์ ตามลำดับ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้กิจกรรม Story Telling นางสาวดนยา ไม่หวั่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 48 ครูผู้ฝึกสอนคือ นายธงชัย เพชรภักดีกิจกรรม Crosswords เด็กหญิงภูษณิศา ยมศิริ และ เด็กชายออเงิน หล้าสุดตา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 49 โดยครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นางสาววงเดือน ดลประสิทธิ์และนางบุษยา สุทธิโพธิ์

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ