นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป

มอบตัว 29 มีนาคม 2566 14.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์
วัน
ชั่วโมง
นาที
ตรวจเอกสาร ปพ.1 ฉบับจริง และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนภูเขียว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป และนักเรียน ม.3 เดิม

ตรวจเอกสาร ปพ.1 ฉบับจริง และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนภูเขียว

หมายเหตุ นักเรียน ม.3 เดิมไม่ต้องรายงานตัวอีก ให้รอมอบตัว 30 มีนาคม 2566 เวลา 1400 เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์

อัตลักษณ์

“ลูกชมพู-ขาว ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์

“เป็นเลิศวิชาการ เด่นด้านภูมิทัศน ถนัดศิลปะกีฬา ศรัทธาจากชุมชน เปลี่ยมล้นคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

“พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”

นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
0
ผู้เยี่ยมชมหน้าหลัก
0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนห้องเรียน