งานธุรการ

ระบบงานธุรการเป็นระบบในสำนักงาน ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์โรงเรียนภูเขียวเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานธุรการได้