กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์
นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
ติดต่อ / ประสานงาน ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร 4 ห้อง 401

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 2/2562

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 1/2562

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 2/2561

แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรม 1/2561

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน​

thai gov

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเ...

อ่านเพิ่มเติม
20191125_085440

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 ...

อ่านเพิ่มเติม