การงานอาชีพ

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  [email protected]c.th
  • นางสมใจ ผลภิญโญ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางสายฝน เจริญสมบัติ
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]
  • นายถาวร ขึมภูเขียว
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นายสุขสันต์ สมมะโน
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]
  • นายขจร ผลภิญโญ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางอลิตษา ขวัญศิริ
    ครูชำนาญการ
    [email protected]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...