วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  [email protected]
  • นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารทั่วไป
   [email protected]
  • ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารวิชาการ
   [email protected]
  • นางสุวารี เบคเคอร์
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
   [email protected]
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...