ภาษาไทย

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • นายสุขสันติ์ บัวสระ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  [email protected]
  • นางอาภรณ์ กันทะวัง
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางศรัญญา ถาวรหมื่น
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]ac.th
    • นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
     • นายณัฐวุฒิ แก่นธานี
      ครูผู้ช่่วย
      [email protected]
  • นางบุญเรือน ดักลิช
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางสาววันวิสา ชัยจำรัส
    ครูชำนาญการ
    [email protected]
    • นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ
     • นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ
      ครูผูู้้ช่วย
      [email protected]
  • นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางสาวจริยา ประเสริฐนู
    • นางสาวธาราริน บินขุนทด
     • นางสาวปภัชญา โคตรเมือง
      ครูผู้ช่่วย
      [email protected]
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...