นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
[email protected]
เบอร์โทรติดต่อ 044-861-512

เมนูด่วน

Digital Learning

ระบบงานออนไลน์

ข่าวสารทาง Facebook

การจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
การจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ประะกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประะกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินงานปลายภาคเรียนที่ 1/2564 และต้นภาคเรียนที่ 2/2564 – แก้ไข 19 ต.ค.
การลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินงานปลายภาคเรียนที่ 1/2564 และต้นภาคเรียนที่ 2/2564 – แก้ไข 19 ต.ค.
คุรุมุฑิตา ทรงคุณค่า เกษียณเกษม 29 กันยายน 2564
คุรุมุฑิตา ทรงคุณค่า เกษียณเกษม 29 กันยายน 2564
การประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์
การประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564
English Camp 2020
English Camp 2020
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563
previous arrow
next arrow
การจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ประะกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินงานปลายภาคเรียนที่ 1/2564 และต้นภาคเรียนที่ 2/2564  – แก้ไข 19 ต.ค.
คุรุมุฑิตา ทรงคุณค่า เกษียณเกษม 29 กันยายน 2564
การประชุมผู้ปกครองตามระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564
English Camp 2020
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563
previous arrow
next arrow

ข่าวล่าสุด

ไม่มีโพสที่จะแสดง