สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2020_75.7.24_๒๐๐๗๒๙

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

เนื่องจากใ...

อ่านเพิ่มเติม
Congratulations-1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในการสอบ O-NET รายวิชาสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook
Twitter
Email
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...