กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG_1954

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564

กล่มสารวิท...

อ่านเพิ่มเติม
DSCF1956

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางการสอบ Pre science , Pre Math และการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_7107

สำรวจค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ.เลย

ผู้บริหารแ...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_3690

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2562

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล-Big-DATA_191028_0010

การอบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE-Educational Warehouse System)

วันที่ 28 ...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_3705

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2/2 และ ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1/2561

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_3700-1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1/2562

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_4177

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และยุววิจัย ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_2847-copy

การอบรมการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์)

กิจกรรมชุม...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_1783

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที...

อ่านเพิ่มเติม