วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Screen Shot 2565-01-12 at 21.30.43
นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนผู้เรียน

S__12230669

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพเริ่มใต้น กรณีไม่มีภาพปก

กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3/2 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

https://yo...

อ่านเพิ่มเติม
1639879592514

กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลี จัดติวเคมีโอลิมปิกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5

กล่มสาระกา...

อ่านเพิ่มเติม
1639879971393

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียน 2/2564

อ่านเพิ่มเติม
S__20201477

ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย ตามโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE

ขอแสดงความ...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_1954

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564

กล่มสารวิท...

อ่านเพิ่มเติม
DSCF1956

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางการสอบ Pre science , Pre Math และการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

กลุ่มสาระก...

อ่านเพิ่มเติม
IMG_7107

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ.เลย

   ผู้บริห...

อ่านเพิ่มเติม
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...